För de allra flesta företag är det avgörande med marknadsföring för att få företaget att synas och gå runt. Men det finns flera olika typer av marknadsföring och det kan vara svårt att veta vilken typ som är den bäst lämpade.

I och med att allt mer har digitaliseras och att marknaden har förändrats så har det också tillkommit andra vägar att marknadsföra sig och sitt företag på. Om du tar hjälp med din marknadsföring är det viktigt att du använder dig av rätt PR byrå som förstår marknadsföring och vad som är bäst för ditt företag. Det är främst marknadsföring via sociala medier, även kallat social media marketing, som har ökat markant.

Gammelmedia

Innan ett företag går ut med sin marknadsföring är det viktigt att det görs en noggrann analys om vilka ens kunder är och vad de använder för typ av media. Ett begrepp som har tillkommit sedan social media kom in i bilden är ordet gammelmedia. Med gammelmedia syftas tryckt publikation så som tidningar och tidskrifter även traditionell media så som TV och radio.

Denna typ av marknadsföring fungerar fortfarande och det är många företag som väljer att visa sig i just gammelmedia av den anledningen att social media är svår att förstå. I gammelmedia är det dock svårt att nå fram till den yngre publiken som är uppväxt med social media.

Social media marketing

Det blir allt vanligare att använda sig av social media marketing. Denna typ av marknadsföring kan se ut på flera olika sätt. Ena sättet är att använda sig av riktade annonser. Då syns ens företag på de forum och plattformar som en viss målgrupp använder, detta tas fram med hjälp av avancerade algoritmer och kan dyka upp i flödet för till exempel Facebook och Instagram. Riktade annonser kan också synas på nättidningar och andra sajter.

Ett annat sätt att använda social media marketing är att använda sig av så kallade influencers. Då kan ett företag välja ut en influencer som passar det som ska marknadsföras. Är det till exempel en ny barnvagn som ska marknadsföras är det lämpligt att använda sig av en så kallad mammabloggare för att hamna i rätt målgrupp.