En bra ledare är någon som kan sätta sig in i andra människors känslor och tankesätt. Men det är också en person som vet hur man är tillmötesgående, strävar efter samarbete och på samma gång visar hur en slipsten ska dras. Att bli en bra ledare kan du lära dig, genom att gå en ledarskapsutbildning.

Det finns flera sätt att utbilda dig till en konstruktiv chef. Du kan t.ex boka föreläsare inom ledarskap eller be en högre sittande person på företaget om en ledarskapsutbildning. En sådan utbildning behöver inte bara innefatta högt uppsittande chefer, utan även projektledare och andra yrkesroller inom en verksamhet som kan ha nytta av att lära sig förstå andra mer.

CEOLedarskapsutbildningens nyttoområden

Vad innebär det då att gå en ledarskapsutbildning? Vad får du göra och vad lär du dig? Tanken med en ledarskapsutbildning är att du både lär dig det teoretiska och det praktiska genom att sitta ned i skolbänken och lyssna på föreläsare och å andra sidan göra rollspel med andra deltagare för att spegla dig själv och se hur du bedömer olika situationer, hur du handskas med dem och vad du behöver öva på.

Syftet med att lära dig alla dessa aspekter är att dels utveckla dig själv som person och kunna se andra personer med en annan blick, och samtidigt få till stånd en bättre arbetskultur på företaget. Detta är ibland lättare sagt än gjort men alla verksamheter är olika och behöver sporras av en kunnig och rättvis chef.

Vi tenderar att glömma vad som är allra viktigast för oss för att kunna prestera på topp: Att vi samarbetar på ett bra sätt, säger Tor Wennerberg, psykolog, författare och organisationskonsult på Sandahl Partners