De flesta kan nog hålla med om att vi lever i en snabbt växlande och föränderlig värld med ett näst intill obegränsat utbud. I denna verklighet är det ytterst viktigt för företag att kunna kommunicera effektivt om de vill behålla och utvidga sin kundkrets. God kundkommunikation är nyckeln till ett framgångsrikt företagande där helhetsperspektivet utgår från kundernas upplevelser. Kundvård är ett vinnande koncept.

Många företag vet att kunder som inte känner sig uppskattade eller som upplever att de inte fått det bemötande de önskar helt enkelt byter tjänst och går vidare till något som bättre motsvarar förväntningarna. Ett beprövat sätt att nå kundernas förtroende är att hela organisationen sysslar med kommunikation och skaffar sig en kundfokuserad företagskultur. Detta koncept bygger på decentralisering och maktförskjutning i den meningen att alla känner sig delaktiga och gemensamt marknadsför företagets policy. Smarta företagsledare skapar en känsla för företaget som slår alla reklamkampanjer och då måste kommunikation vara ledordet som genomsyrar hela verksamheten. På detta sätt blir även kunden en resurs som företaget kan nyttja för att utvecklas vidare. Ett företag som känner till sina svagheter kan lära sig av dem och växa.

Strategier och servicekänsla

För att kunna sätta sig in i hur kunden upplever företaget ifråga behövs i första hand en uppriktig vilja att leverera god service och en ärlig omsorg om kundens välbefinnande. I andra hand behövs verktyg som ger insyn och förståelse för kundupplevelsen samt att företaget har upprättat strategier för kundkommunikation och bemötande. Det kan till exempel vara viktigt att utbilda personalen inom följande punkter:

  • Aktivt lyssnande
  • Samtalsteknik
  • Bemötande

God kommunikation bygger på intresse och välvilja. Det behövs dock mer än ett trevligt bemötande för att lyckas. Det behövs verktyg som underlättar för företagen att samla in information, föra statistik samt öka tillgängligheten. Ett företag som använder sig av digital teknik för att samla in data om kundens upplevelser får i sin tur ett omfattande material att utgå ifrån när det gäller kommunikation och kundvård.

En smart lösning är att använda sig av IP telefoni från SolunoBC för att integrera kundvårdssystem med telefonsystem. Detta ger i sin tur oändliga möjligheter att skapa en förstklassig kundupplevelse genom användandet av kommunikationsplattform. Denna typ av telefoni kan assistera på olika sätt då den erbjuder både flexibilitet och mobilitet samt effektivt kan anpassas efter såväl förutsättningar som önskemål. Exempelvis kan man se till att alla samtal passerar växeln, vilket i sin tur gör all telefontrafik möjlig att spelas in. Väntetider och köer kan minimeras genom välintegrerade system där inkommande samtal tas emot av första lediga växeltelefonist.

Värderingar och attityder

Ett företags interna kultur är det ansikte kunden i slutändan möter vilket gör värderingar och attityder till ett viktigt område att lägga kraft och energi på. Ibland kan det bästa receptet för att nå framgång vara att använda sig av ett utifrånperspektiv. Det kan då vara en god idé att anlita en marknadsförings- eller PR-byrå som kan bidra till att utveckla kommunikation med struktur, driv och utifrånperspektiv  och på så sätt förbättra verksamheten. Det man tror sig förmedla är inte alltid det som syns och hörs. En PR-byrå kan hjälpa till med en välbalanserad marknadsföring.