Människor i ledningsgruppen är riktigt viktiga rekryteringar, annars skulle inte företaget fungera som det borde. För den bästa rekryteringen ska du dock vara uppmärksam och gärna ta till hjälp så att du får den allra bästa kandidaten.

Har du en PR-byrå kommer de anställda vara nära chefen mest hela tiden. Om förhållandet mellan partnerna inte fungerar kan det uppstå stora problem. Om ni använder er utav WES minskar riskerna för en dålig rekrytering avsevärt.

 

Framgångsrika tips på bra rekrytering

För det första – ta hjälp av en kompetent aktör vid rekrytering, oavsett om det handlar om HR-avdelningen eller en utomstående firma som tar tag i saken. En sådan förstår din verksamhet omgående och kan sätta sig in i vilken typ av person du letar efter. På så sätt sållas olämpliga kandidater bort och de fördelaktiga kommer fram i ljuset.

När verksamheter som ska hjälpa till med rekryteringen vill få en inblick i hur företaget tänker, intervjuar det nyckelpersoner som ger en djupare bild av policy, värderingar och arbetssätt. Då blir det också lättare att hitta en lämplig chef.

 

Tid och resurser

För att hitta rätt person så snabbt som möjligt gäller det att låta rätt personer också avsätta tid för att hitta kandidater. Att hitta nya medarbetare är inget som sker på en kvart så ta tid på er, hellre än att skynda.

I dagens samhälle sker förändringar i snabb takt. Inte minst vid utmaningar genom digitalisering och effektivisering. Som chef krävs både benägenhet till förändring men också bra ledaregenskaper och lyhördhet. Leta gärna i det egna nätverket, gå på omdömen och kontakter och titta utanför boxen. Den person som till synes verkar bäst kanske egentligen borde lämna plats för en annan som normalt inte hade kommit på tal förrän nu…