100 000 människor med olika bakgrund, åldrar, förutsättningar, nätverk och drömmar. Det kan tyckas som en ganska svårdefinierad målgrupp – går det ens att tala om den som en samlad grupp när den är så pass diversifierad? För att svara på frågan kan vi undersöka vad gruppen har för gemensamma behov och utmaningar. Språket kommer som ett logiskt svar. Utmaningar att komma in på arbetsmarknaden?

Går det att bibehålla ett individfokuserat perspektiv på en diversifierad grupp människor? Den frågan ställer sig nu många som studerar gruppen nyanlända människor i Sverige. Från samhällets sida studerar man deras svårigheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. En allt större del nyanlända drömmer om att starta en egen verksamhet, där de språkliga tillgångarna blir en stark tillgång. Att underlätta för nyanlända att starta egna internationella nätverk och samarbeta med andra länder blir en allt hetare fråga. På översättningsbyrån Avison specialiserar man sig på tolktjänster och översättningar mellan över 50 språk, och kan komma att bli en mycket viktig länk mellan de nyanländas drömmar och framtid.

Språket är en tillgång – inte ett hinder

Många nyanlända upplever att det är svårt att komma in på arbetsmarknaden. De studerar SFI som erbjuder hyfsat individanpassade lösningar: är du akademiker och drömmer om en sådan fortsatt karriär i Sverige går du ett speciellt SFI-program, andra erbjuder yrkesrelaterade SFI-program inom exempelvis vård- och omsorg eller medicin. Det som målgruppen har gemensamt är därför inte svårigheter att lära sig svenska – för många tar det bara något år innan de talar flytande, men deras etnicitet och modersmål borde i större grad betraktas som en enorm tillgång som kan underlätta för internationella relationer.

Som PR-byrå vill man gärna definiera en målgrupp utefter befintliga egenskaper. Det är därför mycket märkligt att språk inte ses oftare som en egenskap man besitter. Hur når man målgruppen? Exempelvis genom olika SFI-program. Här kristalliseras målgruppen bättre, och det är lättare att rikta in sig på låg- eller högutbildade och de förutsättningar de redan sitter på. SFI brukar också bli en mötesplats för många av de nyanlända – det är där de skapar sina nätverk.

Översättningsbyråer en intressant länk

Att studera de nätverk av relationer som skapas på de platser och de tjänster som nyanlända använder sig av är därför mycket relevant för den som är intresserad av målgrupper. Här skapas naturliga band och kontaktnät som i många fall blir mycket starka. Översättningsbyråerna har språkliga nätverk och är i sig en viktig länk och funktion i skapandet av förutsättningar för nyanlända entreprenörer.

Målgruppen nyanlända har också fördelen att det skapas en gemensam styrka och vilja, vilket gör att det finns otroligt mycket drivkraft inom gruppen.

En grupp som har stora utmaningar är nyanlända kvinnor som vill starta eget. Många av dem har kanske inte så mycket arbetslivserfarenhet från hemlandet, utan har arbetat i köket. De kommer från olika länder, är i olika stadier i livet – men de har gemensamt en unik resurs. Se inslaget i SVT om klassrummet i Ånge där nyanlända kvinnor ska finna kraft att starta eget eller följa sina drömmar och mål.