Digital marknadsföring behövs numera överallt, även i skolvärlden. Det genererar många lediga jobb och gör att undervisningen utvecklas, men kan också leda till orättvisor i skolsystemet i och med att pedagogiken hamnar i skymundan.

 

Allt fler satsar på varumärken och digital marknadsföring. Arbetsmarknaden blomstrar inom branschen och för den som bor i södra delarna av Sverige kan man hitta lediga jobb i Malmö inom allt mellan grafisk design, copywriting eller projektledning på något medieföretag. I nuläget är det inte bara medieföretag som arbetar med att positionera sig på den digitala marknaden. Det har även blivit allt vanligare att kommunala arbetsplatser och även skolor har börjat fokusera mer på det digitala. Haganässkolan i Småland är en av dessa som nyligen insåg att de måste kommunicera mera utåt för att marknadsföra skolan och få fler elever. Detta skriver Smålänningen i en artikel. Det är mer krav på skolor att marknadsföra sig i år än för tjugo år sedan med tanke på alla privatskolor som kommit. Enligt Sveriges Radio lägger exempelvis gymnasieskolorna i Uppsala miljonbelopp på sin marknadsföring och att locka elever till utbildningarna. Detta sker genom broschyrer, utskick, mässor och öppet hus. Enligt experter tros detta leda till att själva undervisningen blir bättre, eftersom skolan måste hålla vad de lovar vilket driver utvecklingen framåt.

Risker med marknadsföring av skolor

Det kan även finnas en baksida med att marknadsföringen av skolor ökar. Enligt en artikel som publicerats på forskning.se och bygger på en undersökning från Umeå universitet går ofta vinstintresset före pedagogiken numera i skolvärlden. Det är enkelt att fokus hamnar på mätbara vinster och skolans bredare intresse hamnar i skymundan. Skolorna måste göra sig attraktiva på marknaden för att locka elever eftersom det finns mycket konkurrens, men det får inte påverka utbildningen. Risken är nämligen att marknadsföringen riktar sig enbart till en viss socioekonomisk grupp och skillnader därmed förstärks. Detta eftersom skolan måste välja att positionera sitt varumärke mot en viss typ av mottagare.