Det är nu 50 år sedan. Tidigt på söndagsmorgonen saktade alla de bilar som var ute och körde klockan tio i fem i Sverige in, stannade och bytte försiktigt över till högerfilen – där vi sedan dess har fortsatt att köra. Bakom denna stora förändringen låg en massiv informationskampanj som ibland brukar beskrivas som en av de största och mest lyckade omdaningar i svensk historia. På 50 år har det hunnit hända mycket, och här listar vi trenderna som spås för kommande år.

Det är roligt att leka med tanken på hur PR och informationskampanjers olika plattformar har förändrats på 50 år. Att förstå PR kräver en hel del historisk list och kreativitet, och våga utmana vad vi brukar anse är klassisk PR. Skolboksexemplet är förstås Edward Bernays ”baconkampanj” – där Bernays på 1920-talet lyckades influera och förändra amerikanernas syn på vad en frukost bör bestå av. Uppgiften var att utöka försäljningen av bacon, men hans tillvägagångssätt var nyskapande. Bernays lät göra en enkätundersökning där läkare och kostrådgivare fick svara på hur en rejäl och bra frukost borde se ut, där bacon och ägg var deras svar. Sedan dess är bacon ett självklart inslag på den amerikanska frukosttallriken, och slutsatsen var enkel: klassisk annonsering har fått en rejäl utmanare.

Sedan finns de förstås de mindre självklara exemplen, som kanske inte är kopplat till försäljning men där principen är densamma: att nå ut till så många som möjligt och influera och förändra människors vanor på olika sätt. Omvandlingen till högertrafiken är ett sådant exempel, svd.se för 500 år sedan.

Nå ut mer kreativt

Det kanske största som har hänt är förstås sociala medier, och de fortsätter att vara viktiga inom PR. Alla aktörer finns där; både den som berättar om ett ämne, och mottagaren som värderar. Historiskt sett är det ingen större skillnad på aktörerna i sig; men kanalerna är annorlunda. Och utmaningen är förstås att mäta datan, när de olika mediekanalerna har olika policys på vilka data som finns tillgängliga. Det kanske viktigaste är att människor är medvetna om PR och annonser idag, därför handlar trenderna till stor del om att finna nya sätt att på ett trovärdigt sätt nå ut till publiken.

Sveriges Kommunikatörer listar några exempel i nämnda andan:

  • Mindre utrymme för annonsmarknaden
  • Sponsrade podcasts
  • Mindre fokus på ålder i enkätundersökningar

Mindre utrymme på annonsmarknaden betyder bland annat att folk i allt större utsträckning har tröttnat på banners och pop-up fönster. Sidorna laddas långsammare med annonser och folk laddar ner olika plugins som ska blockera annonserna. Att arrangera sponsrade podcasts börjar bli populärt och kan göras transparent – något som efterfrågas starkt.