Funderar du på om du verkligen bemöter människor på rätt sätt eller kanske har du blivit illa bemött? Här är några enkla saker du kan göra för att säkerställa så bemötandet på din arbetsplats är top notch.

På arbetsplatser där kommunikation och bemötandet inte är helt hundra är arbetsmiljön inte heller den bästa vilket ofta tar sig till uttryck genom otaliga konflikter kollegor emellan. Så hur ska man då ändra på detta? Det bästa är att börja med en kurs i bemötande vilket faktiskt finns att hitta hos matsdanielsson.se där det också finns kurser i Vett och etikett samt Konsten att mingla, vilka också kan vara bra att gå. Sjävklart är det även bra att börja med konflikthanteringen redan innan föreläsningstillfället, men hur ska man gå tillväga?

Så löser du konflikter med rätt bemötande

I tidningen Chef skriver man hur man som chef ska göra för att hantera och lösa konflikter mellan kollegor på arbetsplatsen och hör och häpna: tekniken som används är nästa samma som det är när föräldrar ska bemöta barn som bråkar. Läser man Chefs råd och sedan läser de tips som SVT samlat rörande ämnet kan man se att det är snarlikt – med skillnaden att ena riktar sig till vuxna chefer och den andra till föräldrar som ska lösa barnens bråk. Så vad blir då kontentan? Att man ska använda rätt bemötande för att lösa en konflikt oberoende av vilka konflikten rör.

Konkreta råd om bemötande

För att på ett så pedagogiskt sätt kunna medla i en konflikt finns det vissa saker man ska tänka extra på. I Dagens Nyheter har man konkretiserat det hela genom att ta upp exempel på fem olika typer av konflikter som kan uppstå på en arbetsplats just eftersom att alla har olika personligheter och olika sätt att se välden. Därför kan det vara bra att tänka på sitt eget bemötande, och det är vad man bland annat skriver om, med hjälp av en expert på området. Till exempel att man ska anpassa sitt språk och framtoning för att möta den andre för att hitta samma våglängd. Vända sina tolkningar av andras feedback till något positivt, för att vi annars har en tendens att alltid se negativt även om så inte var avsikten. Likaså skriver man om vikten att sprida en positiv och glad miljö kring sig, oavsett om man är chef eller kollega – hur du bemöter andra är nyckeln till hur andra bemöter dig.