Alla företag vill skapa bra intryck hos sina kunder. Men hur gör man egentligen? Enligt ny forskning lyder svaret att man ska ta vara på de första sekunderna under första mötet med kunden. De är då man läser av varandra och känner efter om man kan känna tillit till varandra. Med förtroende kan man sedan bygga en långvarig kundrelation.

Vid ett nytt möte med exempelvis en kund eller kollega, skapar man sig snabbt ett första intryck. Forskning visar på att det första vi människor känner av när vi möter en ny person är om tilliten finns till varandra. Om man får en bra känsla redan i första stund kommer relationen förhoppningsvis fortsätta att ligga på ett bra plan i framtiden.

Som företag är kundrelationer bland det viktigaste och det är därför bäst att skaffa sig ett bra första intryck. Nya kundmöten kan därför vara viktigast under de första minuterna för att man ska lyckas hålla kvar kunden. Det är därmed viktigt hur man själv väljer att representera företaget men även om vilken uppfattning kunden själv skaffar sig. Där spelar till exempel kontorets utseende in ganska mycket vilket måste vara rent och snyggt för att göra just ett bra intryck på kunden. Med hjälp av till exempel lokalvård av Kundia skapar man ett bra och fräscht intryck hos både befintliga och framtida kunder.

Långvariga kundrelationer

Med bra relationer och en fräsch arbetsplats att visa upp för kunden har man förhoppningsvis en bra kundrelation att vårda. När man har skapat ett förtroende är det viktigt att man fortsätter i samma spår och lyckas hålla kunden befintlig i framtiden. Det är därför viktigt att man uppfyller de rimliga förväntningarna som kunderna har på tjänsten eller produkten de köpt och sedan visa att de betalat för kvalitet istället för kvantitet. Precis som de vinnande byråerna i år, har man tagit emot priser för att man skaffat sig bra kundnöjdhet.